Čo je glaukóm ?

 

Zelený zákal…

… alebo inak glaukóm je neurodegeneratívne ochorenie zrakového nervu , ktoré môže v tichosti kradnúť časti  zorného poľa .  

Zrakový nerv sa skladá z nervových vlákien. Každé nervové vlákno zabezpečuje prenos zrakových informácií z určitej časti zorného poľa. Pokiaľ odumrie,  informácia z danej časti zorného poľa už nie je 100 %.

Tiché zlodejstvo je umožnené väčšinou postupným priebehom ochorenia ako aj  schopnosťou lepšie vidiaceho oka prebrať časť funkcie  horšie vidiaceho oka. Ďalej je tu  tzv. neuroplasticita mozgu , čo v skutočnosti znamená, že náš mozog chýbajúce časti v zornom poli doplní po svojom a pacient si preto včas neuvedomuje postupnú stratu zraku. Naviac schopnosť čítať text je dlho nedotknutá , pretože centrum zorného poľa zostáva zachované až do pokročilého štádia ochorenia.  

Čo stojí za vznikom tohto ochorenia a kto je ohrozený ?

Ohrozené sú všetky vekové kategórie a vplyv na vznik ochorenia majú rôzne faktory, napr. dedičnosť, neschopnosť nervového tkaniva odolávať vyššiemu vnútro-očnému tlaku , neschopnosť ciev prispôsobiť sa meniacim  nárokom vyživovaných tkanív, pričom tlak v oku môže byť v normálnom rozmedzí t.j. 14-21 torr. Ďalej je to zle fungujúca imunita, či  nepozorovaný zápal nervového tkaniva. Tieto príčiny , ktoré sa nedajú jednoznačne identifikovať spôsobujú  tzv. primárny glaukóm.

Pokiaľ vieme príčinu presne určiť , ide o sekundárny glaukóm . Takou príčinou môže  byť systémové ochorenie – napr. reumatologické, endokrinologické,  užívanie určitých skupín liekov ,  úrazy očí , zápaly  očí  , nádorové ochorenie, či  stavy po operácii  oka. 

Špecifické sú prípady vrodeného glaukómu, kedy pod vplyvom vysokého tlaku pôsobiaceho  na  vyvíjajúce sa oko dochádza k nadmernému rastu očnej gule a za krásnymi veľkými očami dieťaťa sa môže skrývať toto ochorenie.

Existuje však  aj akútna forma glaukómu, ktorá privedie  pacienta k lekárovi  s bolesťou hlavy, bolesťou očí , začervenaním jedného alebo oboch očí , zahmlením  videnia, pocitom na zvracanie až zvracaním. Zjednodušene povedané v týchto prípadoch nie je v oku dostatok miesta. Odtokové cesty sú zablokované a v oku sa hromadí vnútro-očná tekutina.

Glaukóm je ochorenie , ktoré sa nedá vyliečiť úplne, avšak pomocou liečby sa spomalí progresia ochorenia . Jedinou možnosťou  ako predísť následkom, ktoré zelený zákal spôsobuje je včasná prevencia, pravidelné  návštevy  očného lekára , včasné odhalenie ochorenia a včasná liečba.